Vardagar 07-19 - Helger 09-17

Skydda dina strålkastare

Med vår strålkastarrenovering kan du avlägsna repor och gula ytor på strålkastarna och skydda dem från vidare slitage. Genom en noggrann rengöring av plasten, en polering av reporna och beläggningarna, återskapas strålkastaren till bästa möjliga skick.

Därefter sker en försegling av ytan med en skyddshinna. Krackeleringar och defekter på insidan av plasten går tyvärr inte att återställa. Skyddet är baserat på nanoteknik och hjälper gamla strålkastare att bli som nya.

Fördelar med strålkastarrenovering

  • Ljusstyrkan och trafiksäkerheten ökas.
  • Strålkastarna får en hård skyddsyta som klarar påfrestningar.
  • Andrahandsvärdet på bilen ökar.

Pris

675:- för en eller 1200:- inkl.moms för båda strålkastarna.